Când se efectuează proiectul pentru sistemele de semnalizare la incendiu?

Inainte de inceperea lucrarilor de instalare a sistemelor de semnalizare incendiu, se prevad inca din faza de proiectare a instalatiilor electrice.

Documentaţia tehnico-economică se elaborează pe baza scenariului de siguranţă la incendiu, bazat pe identificarea riscului şi după caz, pe analiza de risc, stabilindu-se măsurile, tehnicile, procedeele şi organizarea instalaţiilor de detecţie şi semnalizare a incendiilor.