Proiectare alarmă efracție

apasati pentru a descarca actele necesare->ACTE PROIECTARE alarma efractie

SC Smart EvalPro S.RL. are licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane. Fiind inregistrata Registrul national al societatilor licentiate, accesibil publicului pe pagina web a Politiei Romane.  (vom modifica ulterior cu Nr inregistrare xxx/xxx)
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata in 2014, reglementeaza acest domeniu.

Art. 1 (1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.
(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

(4) In sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se intelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si incuietori.

„ART. 68 (2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7.”

După instalarea sistemelor tehnice de securitate cu o firma licentiata, conform proiectului acestea trebuie să aibă asigurată mentenanța, în conformitate cu prevederile art. 4 din anexa nr. 1 la HG 301/2012:

„ART. 4 Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligaţi să încheie contracte de întreţinere periodică cu societăţi licenţiate, care să ateste funcţionarea sistemului conform parametrilor tehnici.”