Cine trebuie să aibă proiect pentru sistemele de semnalizare și alertare la incendiu?

(1) Echiparea cu instalaţii de semnalizare  a incendiilor se prevăd în mod obligatoriu la următoarele compartimente de incendiu, construcţii şi încăperi:

 1. toate categoriile de construcţii prevăzute cu instalaţii automate de stingere cu apă;
 2. construcţii închise de importanţă excepţională şi deosebită (A, B), încadrate conform legislaţiei specifice, neechipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, precum şi cele echipate la care este necesară semnalizarea incendiilor înainte de intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere;
 3. clădiri civile având destinaţia:
 • clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600m2 sau mai mult de patru niveluri supraterane sau cu peste 300 persoane;
 • clădiri de cultură cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construită mai mare de 600 m2  cu peste 300 persoane;
 • clădiri, compartimente de incendiu şi încăperile pentru comerţ cu mai mult de două niveluri sau cu aria construită mai mare de 600m2 ;
 • clădiri de sport închise cu capacitatea mai mare de 300 de persoane;
 • clădiri de cult cu mai mult de trei niveluri supraterane şi aria construită mai mare de 600m2 sau  cu peste 300 de persoane;
 • clădiri înalte, cu excepţia locuinţelor, şi foarte înalte indiferent de destinaţie;
 • clădiri cu săli aglomerate;
 • clădiri/construcţii având destinaţia de învăţământ cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600m2  şi mai mult de două niveluri;
 • clădiri cu destinaţia de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor cu mai mult de 100 persoane sau cu aria construită mai mare de 600m2 şi mai mult de trei niveluri;
 • clădiri montane cu capacităţi maxime simultane mai mari de 100 paturi şi trei niveluri supraterane;
 • structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu mai mult de 10 camere sau 50 de paturi (la clădirile cu mai puţin de 10 camere sau 50 de paturi se prevăd detectoare autonome de alarmare la fum);
 • clădiri de îngrijire a sănătăţii cu paturi staţionare, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, indiferent de numărul persoanelor;
 • clădiri de sport închise, cu capacitatea de primire mai mare de 300 de persoane;
 • clădiri civile subterane cu aria desfăşurată mai mare de 600m2 şi două sau mai multe niveluri subterane;
 • parcaje subterane potrivit reglementărilor specifice şi parcaje supraterane închise cu mai mult de trei niveluri şi aria construită  mai mare de 600m2 .
 1. clădiri de producţie şi/sau depozitare (inclusiv încăperi sau spaţii de producţie şi depozitare amplasate în clădiri) cu risc de incendiu foarte mare şi mare, cu aria desfăşurată mai mare de 500m2 , precum şi cele cu risc mijlociu cu aria desfăşurată mai mare de 800m2 ;
 2. depozite cu stive având înălţimea mai mare de 4m;
 3. clădiri de producţie şi/sau depozitare monobloc sau blindate, indiferent de riscul de incendiu;

Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile de depozitare pentru cereale în vrac.