Cine poate efectua analize la risc?

Analiza la risc o poate efectua doar experţi înscrişi în RNERSF, care trebuie să respecte programa-cadru, elaborată pe baza standardului ocupaţional, autorizat de I.G.P.R. – Direcţia de ordine publică şi aprobată de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

H.G. nr. 301/2012 : Adoptarea măsurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

SC SMART EVALPRO SRL este înscrisă în RNERSF (vom modifica ulterior cu Nr inregistrare xxx/xxx)