Cine poate efectua proiectul pentru sistemele de semnalizare la incendiu?

Doar o firma autorizata de IGSU cu personal calificat in acest domeniu în conformitate cu prevederile normativului P118/3 pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de semnalizare a incendiilor. Toate elementele componente instalatiei trebuie să deţină certificate de conformitate EN54.