Evaluare risc

ACTE EVALUARE RISC

Avantajele obtinute de la colaborarea cu SMART EVALPRO SRL- evaluator de risc la securitate fizică

  • ARĂTA nivelul actual de securitate din FIRMA.
  • IDENTIFICA zonele cu potențial mare de producere a evenimentelor de securitate.
  • ARGUMENTEAZA crearea, dezvoltarea și implementarea măsurilor de siguranta, fie ele de ordin tehnic, constructiv sau procedural.
  • SIGUR evitati amenda de 5000 lei pentru neefectuarea analizelor de risc la securitate fizică.

Se consideră că sunt îndeplinite cerinţele legale de securitate fizică pentru o unitate atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare si este obligatorie pana la sfarsitul anului 2015. Efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică pentru persoane juridice fac obiectul Legii nr. 333/2003, O.G. 129/ 2000 si Instrucţiunii Nr.9 din 01.02.2013 si economisiti  5000 lei amenda.

Beneficiarul va primii serviciile de cea mai buna calitate oferite de Consultant  la capacitatea si eficienta sa maxima precum si sa se intereseze oricand despre modul in care Consultantul desfasoara activitatea cu privire la serviciile prestate, putand cere si obtine date si informatii despre stadiul lucrarii

Smart EvalPro se consulta cu reprezentanții Beneficiarului, în stabilirea strategiei de evaluare, a activelor relevante, a nivelului de impact, a nivelul riscurilor și a măsurilor ce se impun ptr. reducerea acestora la un nivel acceptabil ptr. Beneficiar.

  1. – etapa I – ”Stabilirea contextului” va fi realizata in termen de 7 zile de la data primirii de la Beneficiar documentației solicitate ptr. realizarea contractului si cuprinde si completarea chestionarului;
  2. – etapa II – ”Evaluarea Riscurilor”  va fi realizata in termen de 7 zile de la finalizarea primei etape;
  3. – etapa III – ”Tratarea Riscurilor si întocmirea Raportului de evaluare” va fi realizata in termen de 10 zile de la finalizarea celei de a doua etapa;
  4. – etapa IV – ”Predarea Raportului de evaluare” prin semnarea procesului verbal de asumare a analizei si a masurilor ce trebuiesc implementate in 60 zile si completarea observatiilor beneficiarului cu privire la modul de colaborare;

Administratorul trebuie informat despre analiza la risc la securitate fizica.

Asa cum un contabil este necesar pentru a stabii impozitele, veniturile si cheltuielilor ; evaluatorul este necesar sa stabileasca masurile de siguranta ce se impun firmei.

In analiza securitatii cautam proceduri organizationale si planuri de masuri care sa diminueze riscuri nu solutii tehnice scumpe. Masurile sunt discutate cu beneficiarul pentru a fi cele optime si ajutam la implementarea acestora. Am elaborat evaluari pentru mai mult de 100 de firme.