Ce este analiza de risc?

Instrucţiunea nr. 9/2013 reglementeaza efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică:(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.