Despre consultanta

Oferim gratuit consultanta cu privire la:
 • Legea 333 din 2006, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 23 decembrie 2015(*actualizată*) privind modificarea şi completarea Hotării Guvernului nr. 301/2012
 • Legea 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Lege nr.40/2010
 • Instrucţiuni Nr.9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri I 18/2-02
 • Normativ privind securitatea la Incendiu a construcțiilor Partea a III-a – instalații de Detectare, semnalizare și Avertizare incendiu P118/3-2015ș
 • Hotărârea Guvernului nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu
 • HG 1213/2010 privind necesarul de efective de polie milita pentru paza sediilor instantelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor apainacestora, supravegherea accesului și meinerea ordinii interioare
 • Ordin nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de pa și a regimului dacces în unitățile sanitare publice cu paturi din reaua Ministerului tățiPublice
 • Ordin nr. 47/2008 pentru aprobarea Normelor privind achiziția serviciului dpa și interveie la obiectivele militare prin societăți specializate de pa șproteie

 Solicita si tu consultanta gratuita!